Katolicy ewangelicy muzułmanie

W Niemczech dominują dwa wyznania. Na północy ewangelicy stanowią przeważającą większość, na południu katolicy, są tez muzułmanie. Tak to się historycznie ukształtowało, choć ostatnimi laty ze względu na migrację ludności coraz więcej jest to wszystko pomieszane. Na ogół katolicy i ewangelicy żyją w zgodzie i każde zgromadzenie ma swoją parafię. Spotykają się nawet kilka razy w roku aby porozmawiać ze sobą, jednak podczas takich spotkań jedni siadają z jednej strony, inni z drugiej. Oczywiście to są moje spostrzeżenia i nie zawsze tak musi być. Co ciekawe zauważyłem pewną rywalizację, ewangelicy budują przedszkole, za chwilę katolicy stawiają też podobne. Rywalizacja, ja to tak widzę? Generalnie kościoły ewangelickie i katolickie raczej świecą pustkami na mszę w niedzielę przychodzi niewielu wiernych, kościoły się zamyka. Jedynie podczas Świąt wszyscy idą i jest pełno. Z drugiej strony daje się zauważyć ekspansję muzułmanów. Coraz więcej mamy w Niemczech wyznawców islamu. Ze względu na politykę emigracyjną jak i przyrost populacji, powstają nowe meczety. Ludzie garną się i muzułmanie stanowią obecnie coraz bardziej widoczną społeczność religijną.
Wygląda to trochę inaczej niż u nas w Polsce, taka wielokulturowość i mnogość religii.

Dodaj komentarz