Niemcy a Polacy

Pracując w opiece coś mogę powiedzieć o Niemcach. Przecież jestem Polakiem i żyję wśród nich. Jaki stosunek mają Niemcy do Polaków, czy ich lubią, czy też nie? Odpowiem tak, jedni lubią, inni nie, nie ma tutaj jakiejś prawidłowości. Na ogół spotykałem się z serdecznością, nie mogę narzekać. Przeważnie było zrozumienie i mało zgrzytów. Czasami jednak rozumiemy inaczej historię, jest to zrozumiałe, szczególnie tą historię związaną z II wojną światową. Starsze pokolenie ma to do siebie, że pamięta wojnę i to co po wojnie się stało. Z drugiej strony mamy też młode pokolenie, które myśli zupełnie inaczej i czasy wojny to dawna przebrzmiała historia. To samo dzieje się przecież w Polsce, im więcej czasu upływa, tym zacierają się dysonanse pomiędzy Niemcami i Polakami. Mam nadzieję, że przyszłość będzie dobra i będziemy żyli w pokoju i przyjaźni?

Dodaj komentarz