Osoby starsze i ich potrzeby

Jakie potrzeby emocjonalne mają osoby starsze
Dzisiaj zastanawiałem się jakie potrzeby emocjonalne mają osoby starsze? Na pierwszy front wysuwa się potrzeba bezpieczeństwa, bezpieczeństwo zarówno to finansowe jak i emocjonalne. Akceptacja ze strony innych osób dla osoby starszej to ważna rzecz, ważne, aby w ich życiu niewiele się zmieniało, wszelkie zmiany są zwykle nieakceptowalne. Jest to zrozumiałe, przynajmniej ja to rozumiem, obserwuję seniorów już od lat. Ważną rzeczą jest też zdrowie, jeżeli zdrowie nie dopisuje, wówczas osoba starsza czuje się zagrożona, szuka ratunku i częstokroć podejmuje fałszywe i nielogiczne decyzje. Ważną rzeczą dla starszej osoby jest miłość, bliskość, wsparcie osób bliskich.

Dodaj komentarz